Zwroty | esperancki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Ĉu vi havas ___?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Kie mi povas trovi ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Kiom estas tio?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
Kiam vi malfermas/fermas?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Mi aĉetos ĝin.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Kie estas la vestaroj?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
...malgranda?
Rozmiar ubrania
...mediano?
...meza?
Rozmiar ubrania
...grande?
...granda?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
...ekstragranda?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
Ĝi estas tro malgranda.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
Ĝi estas tro granda.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Tiu estas tro kara
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Tiam mi ne interesas.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Mi iros aliloken.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Mi ne povas pagi ĝin!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem