Zwroty | arabski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
هل لديكم____؟
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
أين يمكنني إيجاد______؟
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
كم سعر هذا؟
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
أنا أتفرج وحسب
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
سأشتريه.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
هل يمكنني الحصول على الإيصال من فضلك؟
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
أود إعادة هذا.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
أين هي غرف التبديل؟
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
هل لديكم هذا بقياس_____؟
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
...صغير؟
Rozmiar ubrania
...mediano?
.... متوسط؟
Rozmiar ubrania
...grande?
... كبير؟
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... كبير جدا؟
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
إنه صغير جدا.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
إنه كبير جدا.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
هل يبدو هذا جيدا علي؟
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
هذا غال جدا!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
عرضي الأخير هو _[المبلغ]_!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
إذا أنا غير مهتم.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
لا يمكنني دفع هذا السعر!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني سآخذه.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem