Zwroty | angielski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Do you have ___?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Where can I find ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
How much is this?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Do you have anything that is less expensive?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
What time do you open/close?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
I'm just browsing.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
I'll buy it.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
May I pay with credit card?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
May I have the receipt, please?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
May I have a bag, please?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
I would like to return this.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
May I try this on, please?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Where are the changing rooms?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Do you have this in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
... small?
Rozmiar ubrania
...mediano?
... medium?
Rozmiar ubrania
...grande?
... large?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... extra large?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Do you have these shoes in size ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
It's too small.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
It's too big.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Does this look good on me?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
I'll give you _[amount]_ for this.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
That's way too expensive!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[amount]_ is my final offer!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Then I'm not interested.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Then I will go somewhere else.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
I can't afford it!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem