Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Avez-vous ___ ?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
Où puis-je trouver ___ ?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Combien ça coûte ?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Je regarde, c'est tout.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Je le prends.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Je peux payer par carte ?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
Je voudrais échanger cet article.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Où sont les cabines d'essayage ?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
Vous l'avez en ___ ?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S ?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
... M ?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
... L ?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
... XL ?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
Vous avez ces chaussures en ___ ?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
C'est trop petit.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
C'est trop grand.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ça me va bien ?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
C'est beaucoup trop cher !
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Alors je ne suis pas intéressé(e).
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Alors je vais aller voir ailleurs.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Je ne peux pas me le permettre.
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem