Zwroty | włoski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
Avete ____?
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
Quanto costa questo?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Avete qualcosa di meno costoso?
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
A che ora aprite/chiudete?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sto dando un'occhiata.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Accettate carta di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mi può fare lo scontrino?
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mi può dare una borsa?
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Vorrei restituire questo.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provarlo?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
Dove sono i camerini di prova?
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Avete la taglia ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
... small?
Rozmiar ubrania
...meza?
... media?
Rozmiar ubrania
...granda?
... large?
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
E' troppo piccolo.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
E' troppo grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Come mi sta?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ti do ____ per questo.
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
Costa troppo!
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
Allora non sono interessato.
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
Allora andrò da un'altra parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
Non posso permettermelo!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem