Zwroty | portugalski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
Você tem ___?
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
Quanto custa isso?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Você tem alguma coisa mais barata?
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
Que horas você abre/fecha?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Estou apenas olhando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
Eu vou levar.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Posso pagar com cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Eu gostaria de devolver isso.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provar esta roupa, por favor?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
Onde estão os provadores?
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Você tem essa peça em ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
... tamanho menor?
Rozmiar ubrania
...meza?
... tamanho médio?
Rozmiar ubrania
...granda?
... tamanho grande?
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
... tamanho extra grande?
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
É muito pequeno.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
É muito grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Fico bem nessa roupa?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
Isso é muito caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
Então eu não estou interessado/interessada.
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
Vou para outra loja.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
Eu não posso pagar por isso!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem