Zwroty | niemiecki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
Haben Sie ___?
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
Wieviel kostet das?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ich schaue mich nur um.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
Ich werde es kaufen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Haben Sie das auch in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
... S?
Rozmiar ubrania
...meza?
... M?
Rozmiar ubrania
...granda?
... L?
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
... XL
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
Es ist zu klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
Es ist zu groß.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Steht mir das?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
Das ist viel zu teuer!
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
Dann bin ich nicht interessiert.
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
Dann werde ich woanders hingehen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
Das kann ich mir nicht leisten!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem