Zwroty | japoński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
___を持っていますか?
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
___はどこで探せますか?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
これはいくらですか?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
もっと値段が低いものはありませんか?
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
開店/閉店時間はいつですか?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
見てるだけです
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
買います
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
レシートをください
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
袋をください
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
これを返却したいです
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
これを試着してもいいですか?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
試着室はどこですか?
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
この服の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
... S?
Rozmiar ubrania
...meza?
... M?
Rozmiar ubrania
...granda?
... L?
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
... XL?
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
この靴の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
小さすぎます
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
大きすぎます
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
この服は私に似合っていますか?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
_[値段]_で買います
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
それは値段が高すぎる!
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
[値段]_が最後のオファーだ!
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
私は興味がありません
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
どこか他のところに行きます
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
払えません!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem