Zwroty | hiszpański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
¿Tiene____ ?
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
¿Cuánto cuesta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
¿Tiene algo que sea más barato?
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
¿A qué hora abre/cierra?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sólo estoy mirando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Me gustaría regresar esto.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
¿Me puedo probar esto?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
¿Tiene esto en ____?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
...pequeño?
Rozmiar ubrania
...meza?
...mediano?
Rozmiar ubrania
...granda?
...grande?
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
... extra grande?
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
Es demasiado pequeño.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
Es demasiado grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
¿Se me ve bien?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
¡Está muy caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
Entonces no estoy interesado/a.
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
Entonces ire a otro lugar.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
¡No tengo suficiente para pagar!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem