Zwroty | hindi - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
Rozmiar ubrania
...meza?
Rozmiar ubrania
...granda?
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem