Zwroty | francuski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
Avez-vous ___ ?
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
Combien ça coûte ?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Je regarde, c'est tout.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
Je le prends.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Je peux payer par carte ?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Je voudrais échanger cet article.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
Où sont les cabines d'essayage ?
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Vous l'avez en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
... S ?
Rozmiar ubrania
...meza?
... M ?
Rozmiar ubrania
...granda?
... L ?
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
... XL ?
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
C'est trop petit.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
C'est trop grand.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Ça me va bien ?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
C'est beaucoup trop cher !
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
Je ne peux pas me le permettre.
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem