Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
...meza?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
...granda?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem