Zwroty | angielski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Ĉu vi havas ___?
Do you have ___?
Pytanie o konkretny produkt
Kie mi povas trovi ___?
Where can I find ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Kiom estas tio?
How much is this?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Do you have anything that is less expensive?
Pytanie o tańszą alternatywę
Kiam vi malfermas/fermas?
What time do you open/close?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
I'm just browsing.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Mi aĉetos ĝin.
I'll buy it.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
May I pay with credit card?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
May I have the receipt, please?
Proszenie o paragon
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
May I have a bag, please?
Proszenie o siatkę
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
I would like to return this.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
May I try this on, please?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Kie estas la vestaroj?
Where are the changing rooms?
Pytanie o przebieralnie
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Do you have this in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...malgranda?
... small?
Rozmiar ubrania
...meza?
... medium?
Rozmiar ubrania
...granda?
... large?
Rozmiar ubrania
...ekstragranda?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Do you have these shoes in size ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Ĝi estas tro malgranda.
It's too small.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Ĝi estas tro granda.
It's too big.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Does this look good on me?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
I'll give you _[amount]_ for this.
Proponowanie ceny wyjściowej
Tiu estas tro kara
That's way too expensive!
Krytyka za wysokiej ceny
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[amount]_ is my final offer!
Proponowanie ostatecznej ceny
Tiam mi ne interesas.
Then I'm not interested.
Okazywanie braku zainteresowania
Mi iros aliloken.
Then I will go somewhere else.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Mi ne povas pagi ĝin!
I can't afford it!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem