Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Har du ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
Hvor kan jeg finde ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Hvor meget koster dette?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Har du noget der er mindre dyrt?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
Hvornår åbner/lukker I?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Jeg kigger bare.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Jeg vil gerne købe det.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kan jeg betale med kreditkort?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kan jeg få kvitteringen, tak?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
Kan jeg få en pose, tak?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
Jeg vil gerne returnere dette.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Må jeg prøve denne, tak?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Hvor er prøverummene?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
Har du denne i ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
... medium?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
... large?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
Har du disse sko i størrelse ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Den er for lille.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
Den er for stor.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
Ser denne her godt ud på mig?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Jeg vil give dig_[beløb]_ for denne.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
Det er alt for dyrt!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[beløb]_ er mit endelige bud!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Så er jeg ikke interesseret.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Så går jeg et andet sted hen.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Jeg har ikke råd til det!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem