Zwroty | niemiecki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

您有___?(nín yǒu ___?)
Haben Sie ___?
Pytanie o konkretny produkt
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Wo kann ich ___ finden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
多少钱?(duōshǎo qián?)
Wieviel kostet das?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Pytanie o tańszą alternatywę
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Ich schaue mich nur um.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ich werde es kaufen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Proszenie o paragon
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Proszenie o siatkę
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Ich möchte das gerne umtauschen.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Wo sind die Umkleidekabinen?
Pytanie o przebieralnie
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Haben Sie das auch in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
…小号?(…xiǎo hào?)
... S?
Rozmiar ubrania
…中号?(…zhōng hào?)
... M?
Rozmiar ubrania
…大号?(…dà hào?)
... L?
Rozmiar ubrania
…加大号?(…jiā dà hào?)
... XL
Rozmiar ubrania
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Es ist zu klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
这太大了。(zhè tài dàle.)
Es ist zu groß.
Informowanie, że ubranie jest za duże
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Steht mir das?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Proponowanie ceny wyjściowej
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Das ist viel zu teuer!
Krytyka za wysokiej ceny
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Proponowanie ostatecznej ceny
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Dann bin ich nicht interessiert.
Okazywanie braku zainteresowania
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Dann werde ich woanders hingehen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Das kann ich mir nicht leisten!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem