Zwroty | niderlandzki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

您有___?(nín yǒu ___?)
Heeft u ___?
Pytanie o konkretny produkt
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Waar kan ik ___ vinden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
多少钱?(duōshǎo qián?)
Hoeveel kost het?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Heeft u iets goedkopers?
Pytanie o tańszą alternatywę
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Hoe laat opent/sluit u?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Ik kijk even rond.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ik wil het graag kopen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Kan ik met een creditcard betalen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Mag ik de bon?
Proszenie o paragon
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Mag ik een tasje?
Proszenie o siatkę
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Ik wil dit graag retourneren.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Kan ik dit passen alstublieft?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Waar zijn de kleedkamers?
Pytanie o przebieralnie
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Heeft u deze in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Rozmiar ubrania
…中号?(…zhōng hào?)
... medium?
Rozmiar ubrania
…大号?(…dà hào?)
... large?
Rozmiar ubrania
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Rozmiar ubrania
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Het is te klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
这太大了。(zhè tài dàle.)
Het is te groot.
Informowanie, że ubranie jest za duże
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Staat dit me goed?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Proponowanie ceny wyjściowej
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Dat is veel te duur!
Krytyka za wysokiej ceny
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Proponowanie ostatecznej ceny
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Dan hoeft het niet.
Okazywanie braku zainteresowania
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Dan ga ik ergens anders heen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Dat kan ik niet betalen!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem