Zwroty | japoński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

您有___?(nín yǒu ___?)
___を持っていますか?
Pytanie o konkretny produkt
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
___はどこで探せますか?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
多少钱?(duōshǎo qián?)
これはいくらですか?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
もっと値段が低いものはありませんか?
Pytanie o tańszą alternatywę
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
開店/閉店時間はいつですか?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
見てるだけです
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
買います
Ogłaszanie decyzji o kupnie
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
クレジットカードで払ってもいいですか?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
レシートをください
Proszenie o paragon
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
袋をください
Proszenie o siatkę
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
これを返却したいです
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
これを試着してもいいですか?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
試着室はどこですか?
Pytanie o przebieralnie
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
この服の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
…小号?(…xiǎo hào?)
... S?
Rozmiar ubrania
…中号?(…zhōng hào?)
... M?
Rozmiar ubrania
…大号?(…dà hào?)
... L?
Rozmiar ubrania
…加大号?(…jiā dà hào?)
... XL?
Rozmiar ubrania
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
この靴の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
小さすぎます
Informowanie, że ubranie jest za małe
这太大了。(zhè tài dàle.)
大きすぎます
Informowanie, że ubranie jest za duże
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
この服は私に似合っていますか?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
_[値段]_で買います
Proponowanie ceny wyjściowej
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
それは値段が高すぎる!
Krytyka za wysokiej ceny
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
[値段]_が最後のオファーだ!
Proponowanie ostatecznej ceny
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
私は興味がありません
Okazywanie braku zainteresowania
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
どこか他のところに行きます
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
払えません!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem