Zwroty | hiszpański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

您有___?(nín yǒu ___?)
¿Tiene____ ?
Pytanie o konkretny produkt
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
多少钱?(duōshǎo qián?)
¿Cuánto cuesta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
¿Tiene algo que sea más barato?
Pytanie o tańszą alternatywę
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
¿A qué hora abre/cierra?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Sólo estoy mirando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
¿Me podría dar el recibo de pago?
Proszenie o paragon
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Proszenie o siatkę
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Me gustaría regresar esto.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
¿Me puedo probar esto?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
¿En dónde se encuentran los probadores?
Pytanie o przebieralnie
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
¿Tiene esto en ____?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
…小号?(…xiǎo hào?)
...pequeño?
Rozmiar ubrania
…中号?(…zhōng hào?)
...mediano?
Rozmiar ubrania
…大号?(…dà hào?)
...grande?
Rozmiar ubrania
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra grande?
Rozmiar ubrania
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
¿Tienes éstos zapatos en___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Es demasiado pequeño.
Informowanie, że ubranie jest za małe
这太大了。(zhè tài dàle.)
Es demasiado grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
¿Se me ve bien?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Proponowanie ceny wyjściowej
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
¡Está muy caro!
Krytyka za wysokiej ceny
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Proponowanie ostatecznej ceny
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Entonces no estoy interesado/a.
Okazywanie braku zainteresowania
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Entonces ire a otro lugar.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
¡No tengo suficiente para pagar!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem