Zwroty | esperancki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

您有___?(nín yǒu ___?)
Ĉu vi havas ___?
Pytanie o konkretny produkt
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Kie mi povas trovi ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
多少钱?(duōshǎo qián?)
Kiom estas tio?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Pytanie o tańszą alternatywę
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Kiam vi malfermas/fermas?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Mi aĉetos ĝin.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Proszenie o paragon
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Proszenie o siatkę
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Kie estas la vestaroj?
Pytanie o przebieralnie
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
…小号?(…xiǎo hào?)
...malgranda?
Rozmiar ubrania
…中号?(…zhōng hào?)
...meza?
Rozmiar ubrania
…大号?(…dà hào?)
...granda?
Rozmiar ubrania
…加大号?(…jiā dà hào?)
...ekstragranda?
Rozmiar ubrania
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Ĝi estas tro malgranda.
Informowanie, że ubranie jest za małe
这太大了。(zhè tài dàle.)
Ĝi estas tro granda.
Informowanie, że ubranie jest za duże
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Proponowanie ceny wyjściowej
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Tiu estas tro kara
Krytyka za wysokiej ceny
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Proponowanie ostatecznej ceny
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Tiam mi ne interesas.
Okazywanie braku zainteresowania
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Mi iros aliloken.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Mi ne povas pagi ĝin!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem