Zwroty | angielski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

您有___?(nín yǒu ___?)
Do you have ___?
Pytanie o konkretny produkt
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Where can I find ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
多少钱?(duōshǎo qián?)
How much is this?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Do you have anything that is less expensive?
Pytanie o tańszą alternatywę
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
What time do you open/close?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
I'm just browsing.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
I'll buy it.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
May I pay with credit card?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
May I have the receipt, please?
Proszenie o paragon
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
May I have a bag, please?
Proszenie o siatkę
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
I would like to return this.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
May I try this on, please?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Where are the changing rooms?
Pytanie o przebieralnie
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Do you have this in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Rozmiar ubrania
…中号?(…zhōng hào?)
... medium?
Rozmiar ubrania
…大号?(…dà hào?)
... large?
Rozmiar ubrania
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Rozmiar ubrania
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Do you have these shoes in size ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
It's too small.
Informowanie, że ubranie jest za małe
这太大了。(zhè tài dàle.)
It's too big.
Informowanie, że ubranie jest za duże
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Does this look good on me?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
I'll give you _[amount]_ for this.
Proponowanie ceny wyjściowej
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
That's way too expensive!
Krytyka za wysokiej ceny
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[amount]_ is my final offer!
Proponowanie ostatecznej ceny
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Then I'm not interested.
Okazywanie braku zainteresowania
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Then I will go somewhere else.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
I can't afford it!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
That's more than I can really afford but I'll take it.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem