Zwroty | włoski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Avete ____?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Quanto costa questo?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Avete qualcosa di meno costoso?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
A che ora aprite/chiudete?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Sto dando un'occhiata.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Accettate carta di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Mi può fare lo scontrino?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Mi può dare una borsa?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Vorrei restituire questo.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Posso provarlo?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Dove sono i camerini di prova?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Avete la taglia ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... small?
Rozmiar ubrania
... medium?
... media?
Rozmiar ubrania
... large?
... large?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
E' troppo piccolo.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
E' troppo grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Come mi sta?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Ti do ____ per questo.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
Costa troppo!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Allora non sono interessato.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Allora andrò da un'altra parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Non posso permettermelo!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem