Zwroty | rumuński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Aveți ___ ?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Unde aș putea găsi ___ ?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Cât costă asta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Aveți altceva mai ieftin?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
La ce oră deschideți/închideți?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Mă uit doar.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Rămân acestea.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Pot să plătesc cu cardul?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Aș dori să returnez acest produs.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Pot să o probez, vă rog?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Unde sunt cabinele de probă?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Aveți acest model mărimea ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... S?
Rozmiar ubrania
... medium?
... M?
Rozmiar ubrania
... large?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... XL ?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Este prea mic.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Este prea mare.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Îmi vine bine?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Vă dau _[valoare]_ pentru asta.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
Este mult prea scump!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Atunci nu sunt interesat(ă).
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Atunci o să merg în altă parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Nu îmi permit.
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem