Zwroty | polski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Czy mają Państwo ___?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Gdzie mogę znaleźć ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Ile to kosztuje?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
Od której do której sklep jest czynny?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Tylko się rozglądam.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Wezmę to.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Czy mogę prosić o paragon?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Czy mogę to przymierzyć?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Gdzie jest przebieralnia?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... S?
Rozmiar ubrania
... medium?
... M?
Rozmiar ubrania
... large?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... XL?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Za małe (mała, mały).
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Za duże (duża, duży).
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Czy dobrze w tym wyglądam?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Za to dam najwyżej _[suma]_ .
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
To zdecydowanie za drogo!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[suma]_ i ani grosza więcej!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Nie mogę sobie na to pozwolić!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem