Zwroty | niemiecki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Haben Sie ___?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Wo kann ich ___ finden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Wieviel kostet das?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Ich schaue mich nur um.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Ich werde es kaufen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Haben Sie das auch in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... S?
Rozmiar ubrania
... medium?
... M?
Rozmiar ubrania
... large?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... XL
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Es ist zu klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Es ist zu groß.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Steht mir das?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
Das ist viel zu teuer!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Dann bin ich nicht interessiert.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Dann werde ich woanders hingehen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Das kann ich mir nicht leisten!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem