Zwroty | niderlandzki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Heeft u ___?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Hoeveel kost het?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Heeft u iets goedkopers?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
Hoe laat opent/sluit u?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Ik kijk even rond.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Ik wil het graag kopen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Kan ik met een creditcard betalen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Mag ik de bon?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Mag ik een tasje?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Ik wil dit graag retourneren.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Kan ik dit passen alstublieft?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Waar zijn de kleedkamers?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Heeft u deze in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... small?
Rozmiar ubrania
... medium?
... medium?
Rozmiar ubrania
... large?
... large?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Het is te klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Het is te groot.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Staat dit me goed?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
Dat is veel te duur!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Dan hoeft het niet.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Dan ga ik ergens anders heen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Dat kan ik niet betalen!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem