Zwroty | japoński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
___を持っていますか?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
___はどこで探せますか?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
これはいくらですか?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
もっと値段が低いものはありませんか?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
開店/閉店時間はいつですか?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
見てるだけです
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
買います
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
レシートをください
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
袋をください
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
これを返却したいです
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
これを試着してもいいですか?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
試着室はどこですか?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
この服の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... S?
Rozmiar ubrania
... medium?
... M?
Rozmiar ubrania
... large?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... XL?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
この靴の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
小さすぎます
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
大きすぎます
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
この服は私に似合っていますか?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
_[値段]_で買います
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
それは値段が高すぎる!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
[値段]_が最後のオファーだ!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
私は興味がありません
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
どこか他のところに行きます
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
払えません!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem