Zwroty | hiszpański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
¿Tiene____ ?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
¿Cuánto cuesta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
¿Tiene algo que sea más barato?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
¿A qué hora abre/cierra?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Sólo estoy mirando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Me gustaría regresar esto.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
¿Me puedo probar esto?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
¿Tiene esto en ____?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
...pequeño?
Rozmiar ubrania
... medium?
...mediano?
Rozmiar ubrania
... large?
...grande?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... extra grande?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Es demasiado pequeño.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Es demasiado grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
¿Se me ve bien?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
¡Está muy caro!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Entonces no estoy interesado/a.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Entonces ire a otro lugar.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
¡No tengo suficiente para pagar!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem