Zwroty | hindi - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
Rozmiar ubrania
... medium?
Rozmiar ubrania
... large?
Rozmiar ubrania
... extra large?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem