Zwroty | francuski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Avez-vous ___ ?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Combien ça coûte ?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Je regarde, c'est tout.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Je le prends.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Je peux payer par carte ?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Je voudrais échanger cet article.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Où sont les cabines d'essayage ?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Vous l'avez en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... S ?
Rozmiar ubrania
... medium?
... M ?
Rozmiar ubrania
... large?
... L ?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... XL ?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
C'est trop petit.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
C'est trop grand.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Ça me va bien ?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
C'est beaucoup trop cher !
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Je ne peux pas me le permettre.
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem