Zwroty | fiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Onko teillä ___?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Mistä löydän ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Paljonko tämä maksaa?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Onko teillä mitään edullisempaa?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
Mihin aikaan avaatte / suljette?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Katselen vain.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Ostan sen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Voinko maksaa luottokortilla?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Saisinko kuitin, kiitos?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Saisinko kassin, kiitos?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Haluaisin palauttaa tämän.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Voisinko sovittaa tätä?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Mistä löydän sovituskopit?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Onko teillä tätä___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
...S-kokona?
Rozmiar ubrania
... medium?
M-kokona?
Rozmiar ubrania
... large?
L-kokona?
Rozmiar ubrania
... extra large?
XL-kokona?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Onko näitä kenkiä kokona ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Se on liian pieni.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Se on liian iso.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Näyttääkö tämä hyvältä päälläni?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Annan tästä [määrä].
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
Se on aivan liian kallis!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Sitten menen jonnekin muualle.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Minulla ei ole varaa siihen!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta otan sen.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem