Zwroty | esperancki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Ĉu vi havas ___?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Kie mi povas trovi ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Kiom estas tio?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
Kiam vi malfermas/fermas?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Mi aĉetos ĝin.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Kie estas la vestaroj?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
...malgranda?
Rozmiar ubrania
... medium?
...meza?
Rozmiar ubrania
... large?
...granda?
Rozmiar ubrania
... extra large?
...ekstragranda?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Ĝi estas tro malgranda.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Ĝi estas tro granda.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
Tiu estas tro kara
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Tiam mi ne interesas.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Mi iros aliloken.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Mi ne povas pagi ĝin!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem