Zwroty | czeski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Máte ___?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Kde můžu najít ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Kolik to stojí?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Máte něco, co je levnější?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Jenom se koukám.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Koupím si to.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Můžu platit kreditní kartou?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Mohu mít účtenku, prosím?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Mohu dostat tašku, prosím?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Chtěla bych tohle vrátit.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Kde jsou kabinky?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Máte tohle v ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... S?
Rozmiar ubrania
... medium?
... M?
Rozmiar ubrania
... large?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... XL
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
Je to příliš malé.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
Je to příliš velké.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Vypadá to na mě dobře?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Dám ti za to _[částka]_
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
To je příliš drahé!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Tak nemám zájem.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Tak půjdu někam jinam.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Nemůžu si to dovolit!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem