Zwroty | arabski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
هل لديكم____؟
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
أين يمكنني إيجاد______؟
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
كم سعر هذا؟
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
أنا أتفرج وحسب
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
سأشتريه.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
هل يمكنني الحصول على الإيصال من فضلك؟
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
أود إعادة هذا.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
أين هي غرف التبديل؟
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
هل لديكم هذا بقياس_____؟
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
...صغير؟
Rozmiar ubrania
... medium?
.... متوسط؟
Rozmiar ubrania
... large?
... كبير؟
Rozmiar ubrania
... extra large?
... كبير جدا؟
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
إنه صغير جدا.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
إنه كبير جدا.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
هل يبدو هذا جيدا علي؟
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
هذا غال جدا!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
عرضي الأخير هو _[المبلغ]_!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
إذا أنا غير مهتم.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
لا يمكنني دفع هذا السعر!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني سآخذه.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem