Zwroty | duński - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Jeg er faret vild.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Hvor kan jeg finde___?
Pytanie o konkretny obiekt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... et badeværelse?
obiekt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... en bank/et veksel kontor?
obiekt
...โรงแรม? (rong ram?)
... et hotel?
obiekt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... en benzintank?
obiekt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... et sygehus?
obiekt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... et apotek?
obiekt
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... et stormagasin?
obiekt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... et supermarked?
obiekt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... busstoppestedet?
obiekt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... metrostationen?
obiekt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... et turistkontor?
obiekt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... en hæveautomat?
obiekt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hvordan kommer jeg til ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... til centrum?
konkretne miejsce
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
...togstationen?
konkretne miejsce
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... lufthavnen?
konkretne miejsce
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... politistationen?
konkretne miejsce
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... den [land] ambassade?
konkretne miejsce
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
kan du anbefale nogle gode ___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
...บาร์? (...bar?)
... barer?
miejsce
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeer?
miejsce
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restauranter?
miejsce
...ผับ? (...pub?)
... natklubber?
miejsce
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hoteller?
miejsce
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistattraktioner?
miejsce
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiske steder?
miejsce
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museer?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Drej til venstre.
Udzielanie wskazówek
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Drej til højre.
Udzielanie wskazówek
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Gå lige frem.
Udzielanie wskazówek
เดินกลับไป (dern glub pai)
Gå tilbage.
Udzielanie wskazówek
หยุด (yhood)
Stop.
Udzielanie wskazówek
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gå hen imod ___.
Udzielanie wskazówek
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Gå forbi ___.
Udzielanie wskazówek
ระวัง___ (rawang____.)
Kig efter ___.
Udzielanie wskazówek
ลงเขา (long kao)
Ned af bakken
Udzielanie wskazówek
ขึ้นเขา (kuen kao)
Op ad bakke
Udzielanie wskazówek
สี่แยก (see yak)
vejkryds
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafiklys
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
จอดรถ (jord-rod)
parkere
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
Pytanie o kasę biletową
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkeltbillet...
bilet w jedną stronę
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... returbillet...
bilet w obie strony
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... første klasse/anden klasse billet ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... heldagsbillet ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... ugebillet ...
bilet ważny przez cały tydzień
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... månedsbillet ...
bilet ważny przez cały miesiąc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Pytanie o czas podróży
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Pytanie o czas odjazdu
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Er dette sæde optaget?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Dette er mit sæde.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

เปิด (perd)
åben
Sklep jest czynne
ปิด (pid)
lukket
Sklep jest nieczynny
ทางเข้า (tang kao)
indgang
Znak wejścia
ทางออก (tang-ork)
udgang
Znak wyjścia
ผลัก (pluk)
skub
ดึง (deung)
træk
ผู้ชาย (pu-chy)
mænd
Toaleta męska
ผู้หญิง (pu-ying)
kvinder
Toaleta damska
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
optaget
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
ว่าง (wang)
ledig
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Kender du nummeret til en taxa?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Jeg skal til __[sted]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kan du venter her et øjeblik?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Følg efter den bil!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Hvor er biludlejningen?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... i en dag/en uge.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Jeg har ikke brug for forsikring.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Hvor er den næste benzintank?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Tanken er ikke fuld.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motoren laver en underlig lyd.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bilen er skadet.
Skarga na zepsuty samochód