Zwroty | czeski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ztratil(a) jsem se.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kde můžu najít___?
Pytanie o konkretny obiekt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... záchod?
obiekt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... banku/směnárnu?
obiekt
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotel?
obiekt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... čerpací stanici?
obiekt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... nemocnici?
obiekt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... lékárnu?
obiekt
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... obchodní dům?
obiekt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarket?
obiekt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... autobusovou zastávku?
obiekt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... zastávku metra?
obiekt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistické informace?
obiekt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... bankomat?
obiekt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Jak se dostanu ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... do centra?
konkretne miejsce
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... na vlakové nádraží?
konkretne miejsce
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... na letiště?
konkretne miejsce
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... na policejní stanici?
konkretne miejsce
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... na ambasádu [země]?
konkretne miejsce
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
...บาร์? (...bar?)
... bary?
miejsce
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kavárny?
miejsce
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurace?
miejsce
...ผับ? (...pub?)
... noční kluby?
miejsce
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotely?
miejsce
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistické atrakce?
miejsce
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historické památky?
miejsce
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzea?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Zahni doleva.
Udzielanie wskazówek
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Zahni doprava.
Udzielanie wskazówek
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Jdi rovně.
Udzielanie wskazówek
เดินกลับไป (dern glub pai)
Jdi zpátky.
Udzielanie wskazówek
หยุด (yhood)
Zastav.
Udzielanie wskazówek
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Jdi směrem ___.
Udzielanie wskazówek
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Jdi kolem ___.
Udzielanie wskazówek
ระวัง___ (rawang____.)
Vyhlížej ___.
Udzielanie wskazówek
ลงเขา (long kao)
dolů z kopce
Udzielanie wskazówek
ขึ้นเขา (kuen kao)
nahoru do kopce
Udzielanie wskazówek
สี่แยก (see yak)
křižovatka
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafor
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
จอดรถ (jord-rod)
park
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Pytanie o kasę biletową
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... jednosměrnou jízdenku ...
bilet w jedną stronę
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... zpáteční jízdenku ...
bilet w obie strony
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... jízdenku do první/druhé třídy ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... jízdenku na den ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... jízdenku na týden ...
bilet ważny przez cały tydzień
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... měsíční jízdenku ...
bilet ważny przez cały miesiąc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Pytanie o czas podróży
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Pytanie o czas odjazdu
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Je toto místo volné?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tohle je moje místo.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

เปิด (perd)
otevřeno
Sklep jest czynne
ปิด (pid)
zavřeno
Sklep jest nieczynny
ทางเข้า (tang kao)
vchod
Znak wejścia
ทางออก (tang-ork)
východ
Znak wyjścia
ผลัก (pluk)
tam
ดึง (deung)
sem
ผู้ชาย (pu-chy)
muži
Toaleta męska
ผู้หญิง (pu-ying)
ženy
Toaleta damska
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
obsazeno
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
ว่าง (wang)
volno
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Víte číslo na taxi?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kolik to stojí do __[místo]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sledujte to auto!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kde je půjčovna aut?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... na jeden den/jeden týden.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chci plné pojistné krytí.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nepotřebuji pojištění.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Nádrž není plná.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motor dělá divné zvuky.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Auto je poničené.
Skarga na zepsuty samochód