Zwroty | tajski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

M-am rătăcit.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Îmi puteți arăta unde este pe hartă?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Unde pot găsi ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Pytanie o konkretny obiekt
... o toaletă?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
obiekt
... o bancă/un schimb valutar?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
obiekt
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
obiekt
... o benzinărie?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
obiekt
... un spital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
obiekt
... o farmacie?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
obiekt
... un magazin universal?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
obiekt
... un supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
obiekt
... o stație de autobuz?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
obiekt
... o stație de metrou?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
obiekt
... un centru de informații turistice?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
obiekt
... un ATM/bancomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
obiekt
Cum pot ajunge ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... în centrul orașului?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkretne miejsce
... la gară?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkretne miejsce
... la aeroport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkretne miejsce
... la poliție?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkretne miejsce
... la ambasada [țara] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
konkretne miejsce
Îmi puteți recomanda ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... un bar?
...บาร์? (...bar?)
miejsce
... o cafenea?
...คาเฟ่? (...cafe?)
miejsce
... un restaurant?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
miejsce
... un club?
...ผับ? (...pub?)
miejsce
... un hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
miejsce
... anumite atracții turistice?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
miejsce
... anumite situri arheologice/istorice?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
miejsce
... muzee
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Viraj la stânga.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Udzielanie wskazówek
Viraj la dreapta.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Udzielanie wskazówek
Drept înainte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Udzielanie wskazówek
Întorceți-vă.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Udzielanie wskazówek
Opriți.
หยุด (yhood)
Udzielanie wskazówek
Mergeți către ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Udzielanie wskazówek
Treceți pe lângă ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Udzielanie wskazówek
Uitați-vă după ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Udzielanie wskazówek
În jos/la vale.
ลงเขา (long kao)
Udzielanie wskazówek
În sus/la deal.
ขึ้นเขา (kuen kao)
Udzielanie wskazówek
Intersecție
สี่แยก (see yak)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
Semafoare
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
Parc
จอดรถ (jord-rod)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

De unde pot cumpăra un bilet de autobuz/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Pytanie o kasę biletową
Aș dori să cumpăr un ___ pentru _[locație]_, vă rog.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... bilet simplu ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilet w jedną stronę
... bilet dus-întors ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilet w obie strony
... un bilet la clasa întâi/a doua ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... bilet pentru o zi ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... bilet/abonament săptămânal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilet ważny przez cały tydzień
... abonament lunar ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilet ważny przez cały miesiąc
Cât costă un bilet până la _[destinație]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Aș dori să rezerv un loc (lângă geam).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Acest autobuz/tren oprește în _[destinație]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
În cât timp ajunge la _[locație]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Pytanie o czas podróży
La ce oră pleacă trenul/autobuzul în direcția _[destinație]_ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Pytanie o czas odjazdu
Este ocupat acest loc?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Acela este locul meu.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

Deschis
เปิด (perd)
Sklep jest czynne
Închis
ปิด (pid)
Sklep jest nieczynny
Intrare
ทางเข้า (tang kao)
Znak wejścia
Ieșire
ทางออก (tang-ork)
Znak wyjścia
Împinge
ผลัก (pluk)
Trage
ดึง (deung)
Bărbați
ผู้ชาย (pu-chy)
Toaleta męska
Femei
ผู้หญิง (pu-ying)
Toaleta damska
Ocupat
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
Disponibil/Vacant
ว่าง (wang)
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Aveți un număr de telefon pentru a chema un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Trebuie să ajung la _[destinație]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Cât costă până la _[destinație]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Puteți aștepta aici pentru un moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Urmăriți mașina aceea!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

De unde pot închiria o mașină?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Aș dori să închiriez o mașină mică/mare/o dubă.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... pentru o zi/o săptămână.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Doresc asigurare pentru toate riscurile.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Nu am nevoie de asigurare.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Trebuie să aduc mașina înapoi cu rezervorul plin?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Unde este următoarea benzinărie?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Aș dori să includ un al doilea șofer.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Care este limita de viteză în orașe/pe autostradă?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
Rezervorul nu este plin.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
Motorul face un zgomot ciudat.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
Mașina este avariată.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Skarga na zepsuty samochód