Zwroty | esperancki - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Eu estou perdido (a).
Mi perdiĝis.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Onde eu encontro ___?
Kie mi povas trovi ___?
Pytanie o konkretny obiekt
... um banheiro?
... la banĉambron?
obiekt
... um banco/uma casa de câmbio?
... bankon/ŝanĝoficejon?
obiekt
... um hotel?
... hotelon?
obiekt
... um posto de gasolina?
... benzinstacion?
obiekt
... um hospital?
... malsanulejon?
obiekt
... uma farmácia?
... apotekon?
obiekt
... uma loja de departamento?
... magazenon?
obiekt
... um supermercado?
... supermarkton?
obiekt
... uma parada de ônibus?
... bushaltejon?
obiekt
... uma estação de metrô?
... metroohaltejon?
obiekt
... um centro de informações turísticas?
... turistoficejon?
obiekt
... um caixa eletrônico?
... monaŭtomaton?
obiekt
Como eu faço para chegar ___?
Kiel mi iras al___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... ao centro da cidade?
... la urbocentron?
konkretne miejsce
... a estação de trem?
... la stacidomon?
konkretne miejsce
... ao aeroporto?
... la aerhavenon?
konkretne miejsce
... a delegacia de polícia?
... la policejon?
konkretne miejsce
... a embaixada [país]?
... la ambasadon de [lando]?
konkretne miejsce
Você pode recomendar algum bom ___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bares?
... trinkejojn?
miejsce
... cafeterias?
... kafejojn?
miejsce
... restaurantes?
... restoraciojn?
miejsce
... boates?
... noktoklubojn?
miejsce
... hotéis?
... hotelojn?
miejsce
... atrações turísticas?
... turismajn allogojn?
miejsce
... cidades históricas?
... historiajn lokojn?
miejsce
... museus?
... muzeojn?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Vire à esquerda.
Turnu maldekstre.
Udzielanie wskazówek
Vire à direita.
Turnu dekstre.
Udzielanie wskazówek
Siga em frente.
Iru rekte.
Udzielanie wskazówek
Volte.
Reiru.
Udzielanie wskazówek
Pare.
Haltu.
Udzielanie wskazówek
Vá em direção à ___.
Iru al la___.
Udzielanie wskazówek
Passe o ___.
Iru post la____.
Udzielanie wskazówek
Procure por ___.
Serku la___.
Udzielanie wskazówek
para baixo
montsuben
Udzielanie wskazówek
para cima
supren
Udzielanie wskazówek
intersecção
vojkruciĝo
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
semáforo
trafiklumo
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parque
parko
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Pytanie o kasę biletową
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... bilhete único ...
... solan bileton ...
bilet w jedną stronę
... bilhete de ida e volta ...
... revenan bileton ...
bilet w obie strony
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... passe de um dia ...
... tagbileton ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... bilhete semanal ...
... semajnobileton ...
bilet ważny przez cały tydzień
... bilhete mensal ...
... monatbileton ...
bilet ważny przez cały miesiąc
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Pytanie o czas podróży
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Pytanie o czas odjazdu
Este lugar está ocupado?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Este é o meu assento.
Tio estas mia sidloko.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

aberto
malferma
Sklep jest czynne
fechado
ferma
Sklep jest nieczynny
entrada
eniro
Znak wejścia
saída
eliro
Znak wyjścia
empurrar
puŝu
puxar
eltiru
homens
viroj
Toaleta męska
mulheres
virinoj
Toaleta damska
ocupado
Okupata
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
livre
neokupata
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Você conhece algum número de táxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Eu preciso ir para _[local]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Quanto custa para ir para _[local]_?
Kiom por iri al __[loko]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Você pode esperar aqui por um momento?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Siga aquele carro!
Sekvu tiun aŭton!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Onde posso alugar um carro?
Kie mi povas lui aŭton?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... por um dia/uma semana.
...por unu tago/semajno.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Eu quero pacote de seguro completo.
Mi volas plenan asekuron.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Eu não preciso de seguro.
Mi ne bezonas asekuron.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
O tanque não está cheio.
La benzinujo ne estas plena.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
O motor está fazendo um barulho estranho.
La motoro faras strangan bruon.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
O carro está danificado.
La aŭto estas difektita.
Skarga na zepsuty samochód