Zwroty | tajski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Ik ben de weg kwijt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Waar kan ik ___ vinden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Pytanie o konkretny obiekt
... een toilet?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
obiekt
... een bank/een wisselkantoor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
obiekt
... een hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
obiekt
... een tankstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
obiekt
... een ziekenhuis?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
obiekt
... een apotheek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
obiekt
... een warenhuis?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
obiekt
... een supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
obiekt
... de bushalte?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
obiekt
... de halte voor de ondergrondse?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
obiekt
... een bezoekersinformatie/VVV?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
obiekt
... een geldautomaat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
obiekt
Hoe kom ik bij ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... het centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkretne miejsce
... het (trein)station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkretne miejsce
... het vliegveld?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkretne miejsce
... het politiebureau?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkretne miejsce
... de ambassade van [land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
konkretne miejsce
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... barren?
...บาร์? (...bar?)
miejsce
... cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
miejsce
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
miejsce
... nachtclubs?
...ผับ? (...pub?)
miejsce
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
miejsce
... toeristenattracties?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
miejsce
... historische bezienswaardigheden?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
miejsce
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Sla linksaf.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Udzielanie wskazówek
Sla rechtsaf.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Udzielanie wskazówek
Ga rechtdoor.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Udzielanie wskazówek
Ga terug.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Udzielanie wskazówek
Stop.
หยุด (yhood)
Udzielanie wskazówek
Ga richting ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Udzielanie wskazówek
Ga voorbij de ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Udzielanie wskazówek
Zoek de ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Udzielanie wskazówek
naar beneden
ลงเขา (long kao)
Udzielanie wskazówek
omhoog
ขึ้นเขา (kuen kao)
Udzielanie wskazówek
kruising
สี่แยก (see yak)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
stoplichten
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
park
จอดรถ (jord-rod)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Pytanie o kasę biletową
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... enkeltje ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilet w jedną stronę
... retourtje ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilet w obie strony
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... dagkaart ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... weekkaart ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilet ważny przez cały tydzień
... maandkaart ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilet ważny przez cały miesiąc
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Pytanie o czas podróży
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Pytanie o czas odjazdu
Is deze plek bezet?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Dat is mijn stoel.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

open
เปิด (perd)
Sklep jest czynne
gesloten
ปิด (pid)
Sklep jest nieczynny
toegang
ทางเข้า (tang kao)
Znak wejścia
uitgang
ทางออก (tang-ork)
Znak wyjścia
duwen
ผลัก (pluk)
trekken
ดึง (deung)
mannen
ผู้ชาย (pu-chy)
Toaleta męska
vrouwen
ผู้หญิง (pu-ying)
Toaleta damska
bezet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
vrij
ว่าง (wang)
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Ik moet naar __[locatie]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Kunt u hier even wachten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Volg die auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Waar is de autoverhuur?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... voor één dag/een week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Ik heb geen verzekering nodig.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
De tank is niet vol.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
De motor maakt een gek geluid.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
De auto is beschadigd.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Skarga na zepsuty samochód