Zwroty | tajski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

道に迷いました
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
どこなのか地図で示してもらえますか?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
___はどこですか?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Pytanie o konkretny obiekt
...お手洗い?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
obiekt
... 銀行/外国為替取引所?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
obiekt
...ホテル?
...โรงแรม? (rong ram?)
obiekt
...ガソリンスタンド?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
obiekt
...病院?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
obiekt
...薬局?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
obiekt
...デパート?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
obiekt
...スーパー?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
obiekt
...バス停?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
obiekt
...地下鉄駅?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
obiekt
...観光案内所?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
obiekt
..ATM/現金取扱機?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
obiekt
___まではどの道順を行けばいいですか?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
...中心地?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkretne miejsce
...駅?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkretne miejsce
...空港?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkretne miejsce
...警察所?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkretne miejsce
...[国]大使館?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
konkretne miejsce
おすすめの___はありますか?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
...バー?
...บาร์? (...bar?)
miejsce
...カフェ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
miejsce
...レストラン?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
miejsce
...ナイトクラブ?
...ผับ? (...pub?)
miejsce
...ホテル?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
miejsce
...観光資源?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
miejsce
... 史跡?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
miejsce
...美術館?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

左に曲がる
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Udzielanie wskazówek
右に曲がる
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Udzielanie wskazówek
まっすぐ進む
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Udzielanie wskazówek
戻る
เดินกลับไป (dern glub pai)
Udzielanie wskazówek
止まる
หยุด (yhood)
Udzielanie wskazówek
___へ向かう
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Udzielanie wskazówek
___を過ぎる
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Udzielanie wskazówek
___に注意する
ระวัง___ (rawang____.)
Udzielanie wskazówek
下り坂
ลงเขา (long kao)
Udzielanie wskazówek
上り坂
ขึ้นเขา (kuen kao)
Udzielanie wskazówek
交差点
สี่แยก (see yak)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
信号
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
公園
จอดรถ (jord-rod)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

どこでバス/電車の切符が買えますか?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Pytanie o kasę biletową
__[場所]__行きの___をください
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
...片道切符...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilet w jedną stronę
...往復切符...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilet w obie strony
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
...一日券...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilet, z którego można korzystać cały dzień
...一週間券...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilet ważny przez cały tydzień
...一ヶ月券...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilet ważny przez cały miesiąc
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
(窓際の)席を予約したいです
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
__[場所]__まではどの位かかりますか?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Pytanie o czas podróży
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Pytanie o czas odjazdu
この席は空いていますか?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
これは私の席です
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

営業中
เปิด (perd)
Sklep jest czynne
閉店
ปิด (pid)
Sklep jest nieczynny
入り口
ทางเข้า (tang kao)
Znak wejścia
出口
ทางออก (tang-ork)
Znak wyjścia
押す
ผลัก (pluk)
引く
ดึง (deung)
ผู้ชาย (pu-chy)
Toaleta męska
ผู้หญิง (pu-ying)
Toaleta damska
使用中
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
空き
ว่าง (wang)
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

タクシーの電話番号を知っていますか?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
__[場所]__へ行きたいです
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
ここで少し待っててもらえますか?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
あの車を追って!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

レンタカー業者はどこですか?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...一日/一週間
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
完全補償型保険がほしいです
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
保険は必要ないです
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Wybór opcji bez ubezpieczenia
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Pytanie o najbliższą stację benzynową
もう一人のドライバーを追加したいと思います
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
ガソリンタンクが満タンではない
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
エンジンから奇妙な音がします
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
車が損傷されている
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Skarga na zepsuty samochód