Zwroty | włoski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Je suis perdu.
Mi sono perso.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Où puis-je trouver ___ ?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o konkretny obiekt
... des toilettes ?
... un bagno?
obiekt
... une banque / un bureau de change ?
... una banca/sportello di cambio
obiekt
... un hôtel ?
... un albergo?
obiekt
... une station service ?
... un benzinaio?
obiekt
... un hôpital ?
... un ospedale?
obiekt
... une pharmacie ?
... una farmacia?
obiekt
... un grand magasin ?
... un grande magazzino?
obiekt
... un supermarché ?
... un supermercato?
obiekt
... un arrêt de bus ?
... la fermata dell'autobus?
obiekt
... une station de métro ?
... la fermata della metro?
obiekt
... un office du tourisme ?
... un ufficio di informazione turistica?
obiekt
... un distributeur/guichet automatique ?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
obiekt
Comment je peux me rendre ___ ?
Come si arriva __?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... au centre-ville ?
... al centro?
konkretne miejsce
... à la gare ?
... alla stazione del treno?
konkretne miejsce
... à l'aéroport ?
... all'aeroporto?
konkretne miejsce
... au commissariat ?
... alla centrale di polizia?
konkretne miejsce
... à l'ambassade de [pays] ?
... all'ambasciata di [paese]?
konkretne miejsce
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Ci può consigliare un buon ___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bar ?
... bar?
miejsce
... café ?
... caffé?
miejsce
... restaurant ?
... ristorante?
miejsce
... boîte de nuit ?
... night club?
miejsce
... hôtel ?
... albergo?
miejsce
... attraction touristique ?
... attrazione turistica?
miejsce
... site historique ?
... sito storico?
miejsce
... musée ?
... museo?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Tournez à gauche.
Gira a sinistra.
Udzielanie wskazówek
Tournez à droite.
Gira a destra.
Udzielanie wskazówek
Allez tout droit.
Sempre dritto.
Udzielanie wskazówek
Faites demi-tour.
Torna indietro.
Udzielanie wskazówek
Arrêtez-vous.
Fermati.
Udzielanie wskazówek
Allez vers ___.
Vai verso ___.
Udzielanie wskazówek
Passez devant ___.
Vai oltre ___.
Udzielanie wskazówek
Cherchez ___.
Cerca il/la ___.
Udzielanie wskazówek
vers le bas
in discesa
Udzielanie wskazówek
vers le haut
in salita
Udzielanie wskazówek
intersection
incrocio
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
feux de signalisation
semafori
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parc
parco
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Pytanie o kasę biletową
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... aller simple ...
... biglietto solo andata...
bilet w jedną stronę
... aller-retour ...
... andata e ritorno...
bilet w obie strony
... ticket première/seconde classe ...
... biglietto di prima/seconda classe...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... ticket pour la journée ...
... biglietto giornaliero...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... ticket hebdomadaire ...
... un abbonamento settimanale...
bilet ważny przez cały tydzień
... ticket mensuel ...
... un abbonamento mensile ...
bilet ważny przez cały miesiąc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Si ferma a ___[luogo]___?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Pytanie o czas podróży
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Pytanie o czas odjazdu
Ce siège est-il pris ?
È occupato questo posto?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
C'est mon siège.
Questo è il mio posto.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

ouvert
aperto
Sklep jest czynne
fermé
chiuso
Sklep jest nieczynny
entrée
entrata
Znak wejścia
sortie
uscita
Znak wyjścia
pousser
spingere
tirer
tirare
hommes
uomini
Toaleta męska
femmes
donne
Toaleta damska
occupé/complet
pieno/occupato
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
chambres disponibles / libre
libero
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Può aspettare qui un momento?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Suivez cette voiture !
Segua quella macchina!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Où est l'agence de location de voitures ?
Dov'è il noleggio auto?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... pour une journée / une semaine.
... per un giorno/una settimana.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Je voudrais une assurance tous risques.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Non ho bisogno di assicurazione.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Où est la prochaine station service ?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
Le réservoir n'est pas plein.
Non c'è il pieno.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
Le moteur fait un drôle de bruit.
Il motore fa uno strano rumore.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
La voiture est endommagée.
L'auto è danneggiata.
Skarga na zepsuty samochód