Zwroty | polski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Je suis perdu.
Zgubiłem/Zgubiłam się.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Où puis-je trouver ___ ?
Gdzie jest ___?
Pytanie o konkretny obiekt
... des toilettes ?
... toaleta?
obiekt
... une banque / un bureau de change ?
... bank/kantor?
obiekt
... un hôtel ?
... hotel?
obiekt
... une station service ?
... stacja benzynowa?
obiekt
... un hôpital ?
... szpital?
obiekt
... une pharmacie ?
... apteka?
obiekt
... un grand magasin ?
... dom towarowy?
obiekt
... un supermarché ?
... supermarket?
obiekt
... un arrêt de bus ?
... przystanek autobusowy?
obiekt
... une station de métro ?
... stacja metra?
obiekt
... un office du tourisme ?
... centrum informacji turystycznej?
obiekt
... un distributeur/guichet automatique ?
... bankomat?
obiekt
Comment je peux me rendre ___ ?
Jak dotrzeć ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... au centre-ville ?
... do centrum?
konkretne miejsce
... à la gare ?
... na dworzec kolejowy?
konkretne miejsce
... à l'aéroport ?
... na lotnisko?
konkretne miejsce
... au commissariat ?
... na komisariat policji?
konkretne miejsce
... à l'ambassade de [pays] ?
... do ambasady [nazwa kraju]?
konkretne miejsce
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bar ?
... bary?
miejsce
... café ?
... kawiarnie?
miejsce
... restaurant ?
... restauracje?
miejsce
... boîte de nuit ?
... kluby nocne?
miejsce
... hôtel ?
... hotele?
miejsce
... attraction touristique ?
... atrakcje turystyczne?
miejsce
... site historique ?
... atrakcje historyczne?
miejsce
... musée ?
... muzea?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Tournez à gauche.
Skręć w lewo.
Udzielanie wskazówek
Tournez à droite.
Skręć w prawo.
Udzielanie wskazówek
Allez tout droit.
Idź prosto.
Udzielanie wskazówek
Faites demi-tour.
Zawróć.
Udzielanie wskazówek
Arrêtez-vous.
Zatrzymaj się.
Udzielanie wskazówek
Allez vers ___.
Idź w kierunku ___.
Udzielanie wskazówek
Passez devant ___.
Miń ___.
Udzielanie wskazówek
Cherchez ___.
Rozejrzyj się za ___.
Udzielanie wskazówek
vers le bas
w dół
Udzielanie wskazówek
vers le haut
w górę
Udzielanie wskazówek
intersection
skrzyżowanie
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
feux de signalisation
światła
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parc
park
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Pytanie o kasę biletową
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... aller simple ...
... bilet w jedną stronę ...
bilet w jedną stronę
... aller-retour ...
... bilet powrotny ...
bilet w obie strony
... ticket première/seconde classe ...
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... ticket pour la journée ...
... bilet całodzienny ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... ticket hebdomadaire ...
... bilet tygodniowy ...
bilet ważny przez cały tydzień
... ticket mensuel ...
... bilet miesięczny ...
bilet ważny przez cały miesiąc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Pytanie o czas podróży
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Pytanie o czas odjazdu
Ce siège est-il pris ?
Czy to miejsce jest wolne?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
C'est mon siège.
To jest moje miejsce.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

ouvert
otwarte
Sklep jest czynne
fermé
zamknięte
Sklep jest nieczynny
entrée
wejście
Znak wejścia
sortie
wyjście
Znak wyjścia
pousser
pchaj
tirer
ciągnij
hommes
męski
Toaleta męska
femmes
damski
Toaleta damska
occupé/complet
zajęte
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
chambres disponibles / libre
wolne
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Suivez cette voiture !
Proszę jechać za tym samochodem!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Où est l'agence de location de voitures ?
Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... pour une journée / une semaine.
... na jeden dzień/jeden tydzień.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Je voudrais une assurance tous risques.
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Où est la prochaine station service ?
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
Le réservoir n'est pas plein.
Bak nie jest pełny.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
Le moteur fait un drôle de bruit.
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
La voiture est endommagée.
Samochód jest zepsuty.
Skarga na zepsuty samochód