Zwroty | esperancki - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Je suis perdu.
Mi perdiĝis.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Où puis-je trouver ___ ?
Kie mi povas trovi ___?
Pytanie o konkretny obiekt
... des toilettes ?
... la banĉambron?
obiekt
... une banque / un bureau de change ?
... bankon/ŝanĝoficejon?
obiekt
... un hôtel ?
... hotelon?
obiekt
... une station service ?
... benzinstacion?
obiekt
... un hôpital ?
... malsanulejon?
obiekt
... une pharmacie ?
... apotekon?
obiekt
... un grand magasin ?
... magazenon?
obiekt
... un supermarché ?
... supermarkton?
obiekt
... un arrêt de bus ?
... bushaltejon?
obiekt
... une station de métro ?
... metroohaltejon?
obiekt
... un office du tourisme ?
... turistoficejon?
obiekt
... un distributeur/guichet automatique ?
... monaŭtomaton?
obiekt
Comment je peux me rendre ___ ?
Kiel mi iras al___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... au centre-ville ?
... la urbocentron?
konkretne miejsce
... à la gare ?
... la stacidomon?
konkretne miejsce
... à l'aéroport ?
... la aerhavenon?
konkretne miejsce
... au commissariat ?
... la policejon?
konkretne miejsce
... à l'ambassade de [pays] ?
... la ambasadon de [lando]?
konkretne miejsce
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bar ?
... trinkejojn?
miejsce
... café ?
... kafejojn?
miejsce
... restaurant ?
... restoraciojn?
miejsce
... boîte de nuit ?
... noktoklubojn?
miejsce
... hôtel ?
... hotelojn?
miejsce
... attraction touristique ?
... turismajn allogojn?
miejsce
... site historique ?
... historiajn lokojn?
miejsce
... musée ?
... muzeojn?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Tournez à gauche.
Turnu maldekstre.
Udzielanie wskazówek
Tournez à droite.
Turnu dekstre.
Udzielanie wskazówek
Allez tout droit.
Iru rekte.
Udzielanie wskazówek
Faites demi-tour.
Reiru.
Udzielanie wskazówek
Arrêtez-vous.
Haltu.
Udzielanie wskazówek
Allez vers ___.
Iru al la___.
Udzielanie wskazówek
Passez devant ___.
Iru post la____.
Udzielanie wskazówek
Cherchez ___.
Serku la___.
Udzielanie wskazówek
vers le bas
montsuben
Udzielanie wskazówek
vers le haut
supren
Udzielanie wskazówek
intersection
vojkruciĝo
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
feux de signalisation
trafiklumo
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parc
parko
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Pytanie o kasę biletową
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... aller simple ...
... solan bileton ...
bilet w jedną stronę
... aller-retour ...
... revenan bileton ...
bilet w obie strony
... ticket première/seconde classe ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... ticket pour la journée ...
... tagbileton ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... ticket hebdomadaire ...
... semajnobileton ...
bilet ważny przez cały tydzień
... ticket mensuel ...
... monatbileton ...
bilet ważny przez cały miesiąc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Pytanie o czas podróży
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Pytanie o czas odjazdu
Ce siège est-il pris ?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
C'est mon siège.
Tio estas mia sidloko.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

ouvert
malferma
Sklep jest czynne
fermé
ferma
Sklep jest nieczynny
entrée
eniro
Znak wejścia
sortie
eliro
Znak wyjścia
pousser
puŝu
tirer
eltiru
hommes
viroj
Toaleta męska
femmes
virinoj
Toaleta damska
occupé/complet
Okupata
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
chambres disponibles / libre
neokupata
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Kiom por iri al __[loko]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Suivez cette voiture !
Sekvu tiun aŭton!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Où est l'agence de location de voitures ?
Kie mi povas lui aŭton?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... pour une journée / une semaine.
...por unu tago/semajno.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Je voudrais une assurance tous risques.
Mi volas plenan asekuron.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Où est la prochaine station service ?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
Le réservoir n'est pas plein.
La benzinujo ne estas plena.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
Le moteur fait un drôle de bruit.
La motoro faras strangan bruon.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
La voiture est endommagée.
La aŭto estas difektita.
Skarga na zepsuty samochód