Zwroty | włoski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Mi perdiĝis.
Mi sono perso.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Kie mi povas trovi ___?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o konkretny obiekt
... la banĉambron?
... un bagno?
obiekt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... una banca/sportello di cambio
obiekt
... hotelon?
... un albergo?
obiekt
... benzinstacion?
... un benzinaio?
obiekt
... malsanulejon?
... un ospedale?
obiekt
... apotekon?
... una farmacia?
obiekt
... magazenon?
... un grande magazzino?
obiekt
... supermarkton?
... un supermercato?
obiekt
... bushaltejon?
... la fermata dell'autobus?
obiekt
... metroohaltejon?
... la fermata della metro?
obiekt
... turistoficejon?
... un ufficio di informazione turistica?
obiekt
... monaŭtomaton?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
obiekt
Kiel mi iras al___?
Come si arriva __?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... la urbocentron?
... al centro?
konkretne miejsce
... la stacidomon?
... alla stazione del treno?
konkretne miejsce
... la aerhavenon?
... all'aeroporto?
konkretne miejsce
... la policejon?
... alla centrale di polizia?
konkretne miejsce
... la ambasadon de [lando]?
... all'ambasciata di [paese]?
konkretne miejsce
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Ci può consigliare un buon ___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... trinkejojn?
... bar?
miejsce
... kafejojn?
... caffé?
miejsce
... restoraciojn?
... ristorante?
miejsce
... noktoklubojn?
... night club?
miejsce
... hotelojn?
... albergo?
miejsce
... turismajn allogojn?
... attrazione turistica?
miejsce
... historiajn lokojn?
... sito storico?
miejsce
... muzeojn?
... museo?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turnu maldekstre.
Gira a sinistra.
Udzielanie wskazówek
Turnu dekstre.
Gira a destra.
Udzielanie wskazówek
Iru rekte.
Sempre dritto.
Udzielanie wskazówek
Reiru.
Torna indietro.
Udzielanie wskazówek
Haltu.
Fermati.
Udzielanie wskazówek
Iru al la___.
Vai verso ___.
Udzielanie wskazówek
Iru post la____.
Vai oltre ___.
Udzielanie wskazówek
Serku la___.
Cerca il/la ___.
Udzielanie wskazówek
montsuben
in discesa
Udzielanie wskazówek
supren
in salita
Udzielanie wskazówek
vojkruciĝo
incrocio
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
trafiklumo
semafori
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parko
parco
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Pytanie o kasę biletową
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... solan bileton ...
... biglietto solo andata...
bilet w jedną stronę
... revenan bileton ...
... andata e ritorno...
bilet w obie strony
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... biglietto di prima/seconda classe...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... tagbileton ...
... biglietto giornaliero...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... semajnobileton ...
... un abbonamento settimanale...
bilet ważny przez cały tydzień
... monatbileton ...
... un abbonamento mensile ...
bilet ważny przez cały miesiąc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Si ferma a ___[luogo]___?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Pytanie o czas podróży
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Pytanie o czas odjazdu
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
È occupato questo posto?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Tio estas mia sidloko.
Questo è il mio posto.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

malferma
aperto
Sklep jest czynne
ferma
chiuso
Sklep jest nieczynny
eniro
entrata
Znak wejścia
eliro
uscita
Znak wyjścia
puŝu
spingere
eltiru
tirare
viroj
uomini
Toaleta męska
virinoj
donne
Toaleta damska
Okupata
pieno/occupato
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
neokupata
libero
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Kiom por iri al __[loko]__?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Può aspettare qui un momento?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Sekvu tiun aŭton!
Segua quella macchina!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Kie mi povas lui aŭton?
Dov'è il noleggio auto?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...por unu tago/semajno.
... per un giorno/una settimana.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Mi volas plenan asekuron.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Mi ne bezonas asekuron.
Non ho bisogno di assicurazione.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
La benzinujo ne estas plena.
Non c'è il pieno.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
La motoro faras strangan bruon.
Il motore fa uno strano rumore.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
La aŭto estas difektita.
L'auto è danneggiata.
Skarga na zepsuty samochód