Zwroty | portugalski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Mi perdiĝis.
Eu estou perdido (a).
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Pytanie o konkretny obiekt
... la banĉambron?
... um banheiro?
obiekt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... um banco/uma casa de câmbio?
obiekt
... hotelon?
... um hotel?
obiekt
... benzinstacion?
... um posto de gasolina?
obiekt
... malsanulejon?
... um hospital?
obiekt
... apotekon?
... uma farmácia?
obiekt
... magazenon?
... uma loja de departamento?
obiekt
... supermarkton?
... um supermercado?
obiekt
... bushaltejon?
... uma parada de ônibus?
obiekt
... metroohaltejon?
... uma estação de metrô?
obiekt
... turistoficejon?
... um centro de informações turísticas?
obiekt
... monaŭtomaton?
... um caixa eletrônico?
obiekt
Kiel mi iras al___?
Como eu faço para chegar ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... la urbocentron?
... ao centro da cidade?
konkretne miejsce
... la stacidomon?
... a estação de trem?
konkretne miejsce
... la aerhavenon?
... ao aeroporto?
konkretne miejsce
... la policejon?
... a delegacia de polícia?
konkretne miejsce
... la ambasadon de [lando]?
... a embaixada [país]?
konkretne miejsce
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Você pode recomendar algum bom ___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... trinkejojn?
... bares?
miejsce
... kafejojn?
... cafeterias?
miejsce
... restoraciojn?
... restaurantes?
miejsce
... noktoklubojn?
... boates?
miejsce
... hotelojn?
... hotéis?
miejsce
... turismajn allogojn?
... atrações turísticas?
miejsce
... historiajn lokojn?
... cidades históricas?
miejsce
... muzeojn?
... museus?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turnu maldekstre.
Vire à esquerda.
Udzielanie wskazówek
Turnu dekstre.
Vire à direita.
Udzielanie wskazówek
Iru rekte.
Siga em frente.
Udzielanie wskazówek
Reiru.
Volte.
Udzielanie wskazówek
Haltu.
Pare.
Udzielanie wskazówek
Iru al la___.
Vá em direção à ___.
Udzielanie wskazówek
Iru post la____.
Passe o ___.
Udzielanie wskazówek
Serku la___.
Procure por ___.
Udzielanie wskazówek
montsuben
para baixo
Udzielanie wskazówek
supren
para cima
Udzielanie wskazówek
vojkruciĝo
intersecção
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
trafiklumo
semáforo
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parko
parque
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Pytanie o kasę biletową
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... solan bileton ...
... bilhete único ...
bilet w jedną stronę
... revenan bileton ...
... bilhete de ida e volta ...
bilet w obie strony
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... tagbileton ...
... passe de um dia ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... semajnobileton ...
... bilhete semanal ...
bilet ważny przez cały tydzień
... monatbileton ...
... bilhete mensal ...
bilet ważny przez cały miesiąc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Pytanie o czas podróży
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Pytanie o czas odjazdu
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Este lugar está ocupado?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Tio estas mia sidloko.
Este é o meu assento.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

malferma
aberto
Sklep jest czynne
ferma
fechado
Sklep jest nieczynny
eniro
entrada
Znak wejścia
eliro
saída
Znak wyjścia
puŝu
empurrar
eltiru
puxar
viroj
homens
Toaleta męska
virinoj
mulheres
Toaleta damska
Okupata
ocupado
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
neokupata
livre
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Você conhece algum número de táxi?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Eu preciso ir para _[local]_.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Kiom por iri al __[loko]__?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Você pode esperar aqui por um momento?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Sekvu tiun aŭton!
Siga aquele carro!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Kie mi povas lui aŭton?
Onde posso alugar um carro?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...por unu tago/semajno.
... por um dia/uma semana.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Mi volas plenan asekuron.
Eu quero pacote de seguro completo.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Mi ne bezonas asekuron.
Eu não preciso de seguro.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Kie estas la proksima benzinstacio?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
La benzinujo ne estas plena.
O tanque não está cheio.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
La motoro faras strangan bruon.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
La aŭto estas difektita.
O carro está danificado.
Skarga na zepsuty samochód