Zwroty | niemiecki - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Mi perdiĝis.
Ich habe mich verirrt.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Pytanie o konkretny obiekt
... la banĉambron?
... ein Badezimmer?
obiekt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... eine Bank/Wechselstube?
obiekt
... hotelon?
... ein Hotel?
obiekt
... benzinstacion?
... eine Tankstelle?
obiekt
... malsanulejon?
... ein Krankenhaus?
obiekt
... apotekon?
... eine Apotheke?
obiekt
... magazenon?
... ein Kaufhaus?
obiekt
... supermarkton?
... ein Supermarkt?
obiekt
... bushaltejon?
... eine Bushaltestelle?
obiekt
... metroohaltejon?
... eine Bahnstation?
obiekt
... turistoficejon?
... die Touristeninformation?
obiekt
... monaŭtomaton?
... einen Geldautomaten?
obiekt
Kiel mi iras al___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... la urbocentron?
... die Stadtmitte?
konkretne miejsce
... la stacidomon?
... der Bahnhof?
konkretne miejsce
... la aerhavenon?
... der Flughafen?
konkretne miejsce
... la policejon?
... die Polizeiwache?
konkretne miejsce
... la ambasadon de [lando]?
... die Botschaft von [Land]?
konkretne miejsce
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... trinkejojn?
... Bars?
miejsce
... kafejojn?
... Cafés?
miejsce
... restoraciojn?
... Restaurants?
miejsce
... noktoklubojn?
... Diskotheken?
miejsce
... hotelojn?
... Hotels?
miejsce
... turismajn allogojn?
... Touristenattraktionen?
miejsce
... historiajn lokojn?
... historische Sehenswürdigkeiten?
miejsce
... muzeojn?
... Museums?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turnu maldekstre.
Nach links.
Udzielanie wskazówek
Turnu dekstre.
Nach rechts.
Udzielanie wskazówek
Iru rekte.
Geradeaus gehen.
Udzielanie wskazówek
Reiru.
Geh zurück.
Udzielanie wskazówek
Haltu.
Anhalten.
Udzielanie wskazówek
Iru al la___.
Gehe zum/zur ___.
Udzielanie wskazówek
Iru post la____.
Geh an ___ vorbei.
Udzielanie wskazówek
Serku la___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Udzielanie wskazówek
montsuben
bergab
Udzielanie wskazówek
supren
bergauf
Udzielanie wskazówek
vojkruciĝo
Kreuzung
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
trafiklumo
Ampel
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parko
Park
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Pytanie o kasę biletową
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... solan bileton ...
... Einzelfahrschein ...
bilet w jedną stronę
... revenan bileton ...
... Rückfahrkarte ...
bilet w obie strony
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... tagbileton ...
... Tageskarte ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... semajnobileton ...
... Wochenkarte ...
bilet ważny przez cały tydzień
... monatbileton ...
... Monatskarte ...
bilet ważny przez cały miesiąc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Pytanie o czas podróży
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Pytanie o czas odjazdu
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Ist dieser Platz besetzt?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Tio estas mia sidloko.
Das ist mein Platz.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

malferma
geöffnet
Sklep jest czynne
ferma
geschlossen
Sklep jest nieczynny
eniro
Eingang
Znak wejścia
eliro
Ausgang
Znak wyjścia
puŝu
Drücken
eltiru
Ziehen
viroj
Männer
Toaleta męska
virinoj
Damen
Toaleta damska
Okupata
Besetzt
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
neokupata
Frei
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Kiom por iri al __[loko]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Können Sie hier einen Moment warten?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Sekvu tiun aŭton!
Folgen Sie dem Auto!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Kie mi povas lui aŭton?
Wo ist die Autovermietung?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...por unu tago/semajno.
... für einen Tag/eine Woche.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Mi volas plenan asekuron.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Mi ne bezonas asekuron.
Ich brauche keine Versicherung.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Kie estas la proksima benzinstacio?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
La benzinujo ne estas plena.
Der Tank ist nicht voll.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
La motoro faras strangan bruon.
Der Motor macht komische Geräusche.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
La aŭto estas difektita.
Das Auto ist kaputt.
Skarga na zepsuty samochód