Zwroty | czeski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Mi perdiĝis.
Ztratil(a) jsem se.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít___?
Pytanie o konkretny obiekt
... la banĉambron?
... záchod?
obiekt
... bankon/ŝanĝoficejon?
... banku/směnárnu?
obiekt
... hotelon?
... hotel?
obiekt
... benzinstacion?
... čerpací stanici?
obiekt
... malsanulejon?
... nemocnici?
obiekt
... apotekon?
... lékárnu?
obiekt
... magazenon?
... obchodní dům?
obiekt
... supermarkton?
... supermarket?
obiekt
... bushaltejon?
... autobusovou zastávku?
obiekt
... metroohaltejon?
... zastávku metra?
obiekt
... turistoficejon?
... turistické informace?
obiekt
... monaŭtomaton?
... bankomat?
obiekt
Kiel mi iras al___?
Jak se dostanu ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... la urbocentron?
... do centra?
konkretne miejsce
... la stacidomon?
... na vlakové nádraží?
konkretne miejsce
... la aerhavenon?
... na letiště?
konkretne miejsce
... la policejon?
... na policejní stanici?
konkretne miejsce
... la ambasadon de [lando]?
... na ambasádu [země]?
konkretne miejsce
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... trinkejojn?
... bary?
miejsce
... kafejojn?
... kavárny?
miejsce
... restoraciojn?
... restaurace?
miejsce
... noktoklubojn?
... noční kluby?
miejsce
... hotelojn?
... hotely?
miejsce
... turismajn allogojn?
... turistické atrakce?
miejsce
... historiajn lokojn?
... historické památky?
miejsce
... muzeojn?
... muzea?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turnu maldekstre.
Zahni doleva.
Udzielanie wskazówek
Turnu dekstre.
Zahni doprava.
Udzielanie wskazówek
Iru rekte.
Jdi rovně.
Udzielanie wskazówek
Reiru.
Jdi zpátky.
Udzielanie wskazówek
Haltu.
Zastav.
Udzielanie wskazówek
Iru al la___.
Jdi směrem ___.
Udzielanie wskazówek
Iru post la____.
Jdi kolem ___.
Udzielanie wskazówek
Serku la___.
Vyhlížej ___.
Udzielanie wskazówek
montsuben
dolů z kopce
Udzielanie wskazówek
supren
nahoru do kopce
Udzielanie wskazówek
vojkruciĝo
křižovatka
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
trafiklumo
semafor
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parko
park
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Pytanie o kasę biletową
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... solan bileton ...
... jednosměrnou jízdenku ...
bilet w jedną stronę
... revenan bileton ...
... zpáteční jízdenku ...
bilet w obie strony
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... tagbileton ...
... jízdenku na den ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... semajnobileton ...
... jízdenku na týden ...
bilet ważny przez cały tydzień
... monatbileton ...
... měsíční jízdenku ...
bilet ważny przez cały miesiąc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Pytanie o czas podróży
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Pytanie o czas odjazdu
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Je toto místo volné?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Tio estas mia sidloko.
Tohle je moje místo.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

malferma
otevřeno
Sklep jest czynne
ferma
zavřeno
Sklep jest nieczynny
eniro
vchod
Znak wejścia
eliro
východ
Znak wyjścia
puŝu
tam
eltiru
sem
viroj
muži
Toaleta męska
virinoj
ženy
Toaleta damska
Okupata
obsazeno
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
neokupata
volno
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Víte číslo na taxi?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Kiom por iri al __[loko]__?
Kolik to stojí do __[místo]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Sekvu tiun aŭton!
Sledujte to auto!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Kie mi povas lui aŭton?
Kde je půjčovna aut?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...por unu tago/semajno.
... na jeden den/jeden týden.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Mi volas plenan asekuron.
Chci plné pojistné krytí.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Mi ne bezonas asekuron.
Nepotřebuji pojištění.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Kie estas la proksima benzinstacio?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
La benzinujo ne estas plena.
Nádrž není plná.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
La motoro faras strangan bruon.
Motor dělá divné zvuky.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
La aŭto estas difektita.
Auto je poničené.
Skarga na zepsuty samochód