Zwroty | włoski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

I am lost.
Mi sono perso.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Can you show me where it is on the map?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Where can I find___?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o konkretny obiekt
... a bathroom?
... un bagno?
obiekt
... a bank/an exchange office?
... una banca/sportello di cambio
obiekt
... a hotel?
... un albergo?
obiekt
... a gas station?
... un benzinaio?
obiekt
... a hospital?
... un ospedale?
obiekt
... a pharmacy?
... una farmacia?
obiekt
... a department store?
... un grande magazzino?
obiekt
... a supermarket?
... un supermercato?
obiekt
... the bus stop?
... la fermata dell'autobus?
obiekt
... the subway station?
... la fermata della metro?
obiekt
... a tourist information office?
... un ufficio di informazione turistica?
obiekt
... an ATM/a cash machine?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
obiekt
How do I get to___?
Come si arriva __?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... the downtown area?
... al centro?
konkretne miejsce
... the train station?
... alla stazione del treno?
konkretne miejsce
... the airport?
... all'aeroporto?
konkretne miejsce
... the police station?
... alla centrale di polizia?
konkretne miejsce
... the embassy of [country]?
... all'ambasciata di [paese]?
konkretne miejsce
Can you recommend any good___?
Ci può consigliare un buon ___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bars?
... bar?
miejsce
... cafes?
... caffé?
miejsce
... restaurants?
... ristorante?
miejsce
... night clubs?
... night club?
miejsce
... hotels?
... albergo?
miejsce
... tourist attractions?
... attrazione turistica?
miejsce
... historic sites?
... sito storico?
miejsce
... museums?
... museo?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turn left.
Gira a sinistra.
Udzielanie wskazówek
Turn right.
Gira a destra.
Udzielanie wskazówek
Go straight ahead.
Sempre dritto.
Udzielanie wskazówek
Go back.
Torna indietro.
Udzielanie wskazówek
Stop.
Fermati.
Udzielanie wskazówek
Go towards the___.
Vai verso ___.
Udzielanie wskazówek
Go past the___.
Vai oltre ___.
Udzielanie wskazówek
Watch for the___.
Cerca il/la ___.
Udzielanie wskazówek
downhill
in discesa
Udzielanie wskazówek
uphill
in salita
Udzielanie wskazówek
intersection
incrocio
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
traffic lights
semafori
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
park
parco
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Where can I buy a bus/train ticket?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Pytanie o kasę biletową
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... single ticket ...
... biglietto solo andata...
bilet w jedną stronę
... return ticket ...
... andata e ritorno...
bilet w obie strony
... first class/second class ticket ...
... biglietto di prima/seconda classe...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... day pass ...
... biglietto giornaliero...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... weekly pass ...
... un abbonamento settimanale...
bilet ważny przez cały tydzień
... monthly pass ...
... un abbonamento mensile ...
bilet ważny przez cały miesiąc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
I'd like to reserve a seat (by the window).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Si ferma a ___[luogo]___?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
How long to get to __[location]__?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Pytanie o czas podróży
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Pytanie o czas odjazdu
Is this seat taken?
È occupato questo posto?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
That is my seat.
Questo è il mio posto.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

open
aperto
Sklep jest czynne
closed
chiuso
Sklep jest nieczynny
entrance
entrata
Znak wejścia
exit
uscita
Znak wyjścia
push
spingere
pull
tirare
men
uomini
Toaleta męska
women
donne
Toaleta damska
occupied
pieno/occupato
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
vacant
libero
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Do you know the number to call a taxi?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
I need to go to __[location]__.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
How much to go to__[location]__?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Can you wait here for a moment?
Può aspettare qui un momento?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Follow that car!
Segua quella macchina!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Where is the car rental?
Dov'è il noleggio auto?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
I'd like to rent a small car/large car/van.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... for one day/one week.
... per un giorno/una settimana.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
I want full coverage insurance.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
I do not need insurance.
Non ho bisogno di assicurazione.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Should I bring the car back with a full tank?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Where is the next gas station?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
I would like to include a second driver.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
What is the speed limit in cities/on highways?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
The tank is not full.
Non c'è il pieno.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
The engine makes a strange noise.
Il motore fa uno strano rumore.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
The car is damaged.
L'auto è danneggiata.
Skarga na zepsuty samochód