Zwroty | niemiecki - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

I am lost.
Ich habe mich verirrt.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Can you show me where it is on the map?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Where can I find___?
Wo kann ich ___ finden?
Pytanie o konkretny obiekt
... a bathroom?
... ein Badezimmer?
obiekt
... a bank/an exchange office?
... eine Bank/Wechselstube?
obiekt
... a hotel?
... ein Hotel?
obiekt
... a gas station?
... eine Tankstelle?
obiekt
... a hospital?
... ein Krankenhaus?
obiekt
... a pharmacy?
... eine Apotheke?
obiekt
... a department store?
... ein Kaufhaus?
obiekt
... a supermarket?
... ein Supermarkt?
obiekt
... the bus stop?
... eine Bushaltestelle?
obiekt
... the subway station?
... eine Bahnstation?
obiekt
... a tourist information office?
... die Touristeninformation?
obiekt
... an ATM/a cash machine?
... einen Geldautomaten?
obiekt
How do I get to___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... the downtown area?
... die Stadtmitte?
konkretne miejsce
... the train station?
... der Bahnhof?
konkretne miejsce
... the airport?
... der Flughafen?
konkretne miejsce
... the police station?
... die Polizeiwache?
konkretne miejsce
... the embassy of [country]?
... die Botschaft von [Land]?
konkretne miejsce
Can you recommend any good___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bars?
... Bars?
miejsce
... cafes?
... Cafés?
miejsce
... restaurants?
... Restaurants?
miejsce
... night clubs?
... Diskotheken?
miejsce
... hotels?
... Hotels?
miejsce
... tourist attractions?
... Touristenattraktionen?
miejsce
... historic sites?
... historische Sehenswürdigkeiten?
miejsce
... museums?
... Museums?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turn left.
Nach links.
Udzielanie wskazówek
Turn right.
Nach rechts.
Udzielanie wskazówek
Go straight ahead.
Geradeaus gehen.
Udzielanie wskazówek
Go back.
Geh zurück.
Udzielanie wskazówek
Stop.
Anhalten.
Udzielanie wskazówek
Go towards the___.
Gehe zum/zur ___.
Udzielanie wskazówek
Go past the___.
Geh an ___ vorbei.
Udzielanie wskazówek
Watch for the___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Udzielanie wskazówek
downhill
bergab
Udzielanie wskazówek
uphill
bergauf
Udzielanie wskazówek
intersection
Kreuzung
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
traffic lights
Ampel
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
park
Park
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Where can I buy a bus/train ticket?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Pytanie o kasę biletową
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... single ticket ...
... Einzelfahrschein ...
bilet w jedną stronę
... return ticket ...
... Rückfahrkarte ...
bilet w obie strony
... first class/second class ticket ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... day pass ...
... Tageskarte ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... weekly pass ...
... Wochenkarte ...
bilet ważny przez cały tydzień
... monthly pass ...
... Monatskarte ...
bilet ważny przez cały miesiąc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
I'd like to reserve a seat (by the window).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
How long to get to __[location]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Pytanie o czas podróży
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Pytanie o czas odjazdu
Is this seat taken?
Ist dieser Platz besetzt?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
That is my seat.
Das ist mein Platz.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

open
geöffnet
Sklep jest czynne
closed
geschlossen
Sklep jest nieczynny
entrance
Eingang
Znak wejścia
exit
Ausgang
Znak wyjścia
push
Drücken
pull
Ziehen
men
Männer
Toaleta męska
women
Damen
Toaleta damska
occupied
Besetzt
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
vacant
Frei
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Do you know the number to call a taxi?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
I need to go to __[location]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
How much to go to__[location]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Can you wait here for a moment?
Können Sie hier einen Moment warten?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Follow that car!
Folgen Sie dem Auto!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Where is the car rental?
Wo ist die Autovermietung?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
I'd like to rent a small car/large car/van.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... for one day/one week.
... für einen Tag/eine Woche.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
I want full coverage insurance.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
I do not need insurance.
Ich brauche keine Versicherung.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Should I bring the car back with a full tank?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Where is the next gas station?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
I would like to include a second driver.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
What is the speed limit in cities/on highways?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
The tank is not full.
Der Tank ist nicht voll.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
The engine makes a strange noise.
Der Motor macht komische Geräusche.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
The car is damaged.
Das Auto ist kaputt.
Skarga na zepsuty samochód