Zwroty | niderlandzki - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

I am lost.
Ik ben de weg kwijt.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Can you show me where it is on the map?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Where can I find___?
Waar kan ik ___ vinden?
Pytanie o konkretny obiekt
... a bathroom?
... een toilet?
obiekt
... a bank/an exchange office?
... een bank/een wisselkantoor?
obiekt
... a hotel?
... een hotel?
obiekt
... a gas station?
... een tankstation?
obiekt
... a hospital?
... een ziekenhuis?
obiekt
... a pharmacy?
... een apotheek?
obiekt
... a department store?
... een warenhuis?
obiekt
... a supermarket?
... een supermarkt?
obiekt
... the bus stop?
... de bushalte?
obiekt
... the subway station?
... de halte voor de ondergrondse?
obiekt
... a tourist information office?
... een bezoekersinformatie/VVV?
obiekt
... an ATM/a cash machine?
... een geldautomaat?
obiekt
How do I get to___?
Hoe kom ik bij ___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... the downtown area?
... het centrum?
konkretne miejsce
... the train station?
... het (trein)station?
konkretne miejsce
... the airport?
... het vliegveld?
konkretne miejsce
... the police station?
... het politiebureau?
konkretne miejsce
... the embassy of [country]?
... de ambassade van [land]?
konkretne miejsce
Can you recommend any good___?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bars?
... barren?
miejsce
... cafes?
... cafés?
miejsce
... restaurants?
... restaurants?
miejsce
... night clubs?
... nachtclubs?
miejsce
... hotels?
... hotels?
miejsce
... tourist attractions?
... toeristenattracties?
miejsce
... historic sites?
... historische bezienswaardigheden?
miejsce
... museums?
... museums?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turn left.
Sla linksaf.
Udzielanie wskazówek
Turn right.
Sla rechtsaf.
Udzielanie wskazówek
Go straight ahead.
Ga rechtdoor.
Udzielanie wskazówek
Go back.
Ga terug.
Udzielanie wskazówek
Stop.
Stop.
Udzielanie wskazówek
Go towards the___.
Ga richting ___.
Udzielanie wskazówek
Go past the___.
Ga voorbij de ___.
Udzielanie wskazówek
Watch for the___.
Zoek de ___.
Udzielanie wskazówek
downhill
naar beneden
Udzielanie wskazówek
uphill
omhoog
Udzielanie wskazówek
intersection
kruising
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
traffic lights
stoplichten
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
park
park
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Where can I buy a bus/train ticket?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Pytanie o kasę biletową
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... single ticket ...
... enkeltje ...
bilet w jedną stronę
... return ticket ...
... retourtje ...
bilet w obie strony
... first class/second class ticket ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... day pass ...
... dagkaart ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... weekly pass ...
... weekkaart ...
bilet ważny przez cały tydzień
... monthly pass ...
... maandkaart ...
bilet ważny przez cały miesiąc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
I'd like to reserve a seat (by the window).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
How long to get to __[location]__?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Pytanie o czas podróży
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Pytanie o czas odjazdu
Is this seat taken?
Is deze plek bezet?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
That is my seat.
Dat is mijn stoel.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

open
open
Sklep jest czynne
closed
gesloten
Sklep jest nieczynny
entrance
toegang
Znak wejścia
exit
uitgang
Znak wyjścia
push
duwen
pull
trekken
men
mannen
Toaleta męska
women
vrouwen
Toaleta damska
occupied
bezet
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
vacant
vrij
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Do you know the number to call a taxi?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
I need to go to __[location]__.
Ik moet naar __[locatie]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
How much to go to__[location]__?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Can you wait here for a moment?
Kunt u hier even wachten?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Follow that car!
Volg die auto!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Where is the car rental?
Waar is de autoverhuur?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
I'd like to rent a small car/large car/van.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... for one day/one week.
... voor één dag/een week.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
I want full coverage insurance.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
I do not need insurance.
Ik heb geen verzekering nodig.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Should I bring the car back with a full tank?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Where is the next gas station?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
I would like to include a second driver.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
What is the speed limit in cities/on highways?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
The tank is not full.
De tank is niet vol.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
The engine makes a strange noise.
De motor maakt een gek geluid.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
The car is damaged.
De auto is beschadigd.
Skarga na zepsuty samochód