Zwroty | hiszpański - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

I am lost.
Estoy perdido.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Can you show me where it is on the map?
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Where can I find___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o konkretny obiekt
... a bathroom?
... el sanitario/servicio de baño?
obiekt
... a bank/an exchange office?
... un banco/casa de cambio
obiekt
... a hotel?
... un hotel?
obiekt
... a gas station?
... gasolinera?
obiekt
... a hospital?
... un hospital?
obiekt
... a pharmacy?
... una farmacia?
obiekt
... a department store?
... una tienda departamental?
obiekt
... a supermarket?
... un supermercado?
obiekt
... the bus stop?
... la parada del autobús?
obiekt
... the subway station?
... la estación del metro?
obiekt
... a tourist information office?
... una oficina de información turística?
obiekt
... an ATM/a cash machine?
... un cajero automático?
obiekt
How do I get to___?
¿Cómo llego a___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... the downtown area?
... al centro?
konkretne miejsce
... the train station?
... la estación del tren?
konkretne miejsce
... the airport?
... el aeropuerto?
konkretne miejsce
... the police station?
... la estación de policías?
konkretne miejsce
... the embassy of [country]?
... la embajada de [país]?
konkretne miejsce
Can you recommend any good___?
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bars?
... bar?
miejsce
... cafes?
...café?
miejsce
... restaurants?
... restaurante?
miejsce
... night clubs?
... club nocturno?
miejsce
... hotels?
... hotel?
miejsce
... tourist attractions?
... atracción turística?
miejsce
... historic sites?
... sitio histórico?
miejsce
... museums?
... museo?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turn left.
Gire a la izquierda.
Udzielanie wskazówek
Turn right.
Gire a la derecha.
Udzielanie wskazówek
Go straight ahead.
Siga derecho.
Udzielanie wskazówek
Go back.
Regrese.
Udzielanie wskazówek
Stop.
Pare.
Udzielanie wskazówek
Go towards the___.
Vaya hacia___.
Udzielanie wskazówek
Go past the___.
Pase el/la___.
Udzielanie wskazówek
Watch for the___.
Ponga atención a___.
Udzielanie wskazówek
downhill
cuesta abajo
Udzielanie wskazówek
uphill
cuesta arriba
Udzielanie wskazówek
intersection
intersección
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
traffic lights
semáforos
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
park
parque
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Where can I buy a bus/train ticket?
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Pytanie o kasę biletową
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... single ticket ...
... boleto sencillo...
bilet w jedną stronę
... return ticket ...
... boleto de regreso...
bilet w obie strony
... first class/second class ticket ...
... primera clase/segunda clase
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... day pass ...
... pase por un día ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... weekly pass ...
... pase semanal ...
bilet ważny przez cały tydzień
... monthly pass ...
... pase mensual ...
bilet ważny przez cały miesiąc
How much is a ticket to __[location]__ ?
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
I'd like to reserve a seat (by the window).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
How long to get to __[location]__?
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Pytanie o czas podróży
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Pytanie o czas odjazdu
Is this seat taken?
¿Está ocupado éste asiento?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
That is my seat.
Ese es mi asiento.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

open
abierto
Sklep jest czynne
closed
cerrado
Sklep jest nieczynny
entrance
entrada
Znak wejścia
exit
salida
Znak wyjścia
push
empuje
pull
jale
men
hombres/caballeros
Toaleta męska
women
mujeres/damas
Toaleta damska
occupied
lleno/ocupado
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
vacant
Habitaciones libres/desocupado
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Do you know the number to call a taxi?
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
I need to go to __[location]__.
Necesito ir a__[lugar]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
How much to go to__[location]__?
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Can you wait here for a moment?
¿Puede esperar aquí por un momento?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Follow that car!
¡Siga ese carro!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Where is the car rental?
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
I'd like to rent a small car/large car/van.
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... for one day/one week.
... por un día/una semana
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
I want full coverage insurance.
Quisiera un seguro de cobertura total.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
I do not need insurance.
No necesito seguro.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Should I bring the car back with a full tank?
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Where is the next gas station?
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
I would like to include a second driver.
Me gustaría incluir un conductor extra
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
What is the speed limit in cities/on highways?
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
The tank is not full.
El tanque no está lleno.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
The engine makes a strange noise.
El motor hace un sonido extraño.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
The car is damaged.
El coche se encuentra dañado.
Skarga na zepsuty samochód